In.Services

Services Management Platform

In.Services

Phù hợp với các loại hình dịch vụ

Hair

Nails

Body

Skin

Face

Medical

Soften Skin

Pain Relief

Tính năng

Manage Services​

Manage Deals

Manage Bookings

Point of Sale

Manage Customers

Manage Employee

Employee Schedule

Roles & Permissions

Manage Reports

Todos

Tax Settings

Core & More

Bảng giá

Bảng giá và thông tin chi tiết tính năng trong các gói giải pháp.

Free Starter Medium Larger
0/Mo 0/Mo 0/Mo 0/Mo
Max Employees 2 Members 5 Members 15 Members 20 Members
Max Deals 2 5 15 20
Max Items 5 7 10 40
Roles & Permission 3 10 20 30
Reports
POS
Employee Leave
Employee Schedule
0/Mo 0/Mo 0/Mo 0/Mo

Câu hỏi thường gặp

Có. Bạn hoàn toàn có thể trải nghiệm miễn phí 7 ngày các tính năng của In.Services.
Bạn có thể hủy gói bất kỳ lúc nào ngay cả trong thời gian sử dụng mà không mất thêm chi phí nào. Trường hợp chu kỳ sử dụng vẫn còn hiệu lực, nếu không thực hiện vô hiệu hóa gói dịch vụ, bạn vẫn được tiếp tục sử dụng đến hết chu kỳ đã thanh toán.
In.Services sẽ thông báo ngay tới bạn sau khi xác nhận thanh toán công, bạn có thể bắt đầu sử dụng ngay sau khi được thông báo. Trường hợp chưa nhận được thông báo xác nhận, vui lòng liên hệ tổng đài 0799799247.